sook by สสส

The Family Series EP1 : ชีวิตสอนให้รู้ว่า รักคือการเปลี่ยนแปลง


เมื่อชีวิตเปลี่ยนจากผู้หญิงทำงาน รายได้ดี มาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเต็มเวลา เธอต้องรับมือกับการเป็นคุณแม่มือใหม่ที่โดดเดี่ยว  เพราะสามีคิดต่อการมีลูกต่างกับเธอ เขาทุ่มเททำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้สมาชิกใหม่มีพร้อมในอนาคต  แต่เธอคาดหวังการแบ่งเบา แบ่งปัน ดูแลกันและกันให้มากขึ้น ที่มาของสัมพันธภาพที่สั่นคลอนลงของครอบครัวหลังจากเริ่มมีลูก
เรื่องจริงที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้และมีโอกาสสูงที่จะทำให้ชีวิตครอบครัวถึงทางตัน พรรษพร ทานากะ หรือ คุณจาวตาล  เธอได้พลิกวิกฤติที่เกิดจากระยะห่างและความคิดไม่ตรงกันระหว่างเธอและสามีในช่วงที่เริ่มมีลูก ให้เป็นโอกาสสร้างสัมพันธภาพของครอบครัวอบอุ่นในแบบที่เธอเองก็ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะเป็นทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น  เธอใช้ช่วงเวลาที่ต้องดูแลลูกเล็กระหว่างวัน สร้างกิจกรรมเพื่อให้ลูกได้สื่อสารกับพ่อที่ไม่ค่อยมีโอกาสเจอหน้ากันในช่วงวันทำงาน เปลี่ยนงานบ้านที่เคยทำลำพัง และจำเจ ให้เป็นการเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างแม่ลูก
เธอสร้าง EF (Executive function)ในภาคปฏิบัติการ ด้วยสิ่งเล็กๆที่ช่วยเสริมพัฒนาการ  สร้างความมั่นใจ และทักษะชีวิตให้กับลูก  ทุกสิ่งที่คุณจาวตาลทำร่วมกับลูกได้เป็นคำตอบของการแก้ปัญหาสัมพันธภาพที่สั่นคลอนในครอบครัวเธอ การสื่อสารด้วยคำพูดระหว่างสามีภรรยาที่ขาดหายไปได้เปลี่ยนเป็นการสื่อสารด้วยการกระทำ สื่อสารความรัก ความห่วงใยที่ภรรยามีต่อสามีผ่านสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่ลูกทำให้พ่อ คุณจาวตาลได้ทำให้ความหมายของคำว่า แม่บ้าน เป็นมากกว่าคนทำงานบ้านและดูแลลูก แต่เป็นคนที่ต้องคอยปกป้องและรักษาสัมพันธภาพของทุกคนในครอบครัว ด้วยบทบาทของคนเป็นเมียและแม่ได้อย่างน่าชื่นชม