sook by สสส

14 เทคนิคง่ายๆ ผูกมิตรในที่ทำงาน


การใช้ชีวิตในที่ทำงานนอกจากต้องรับผิดชอบงานให้ดีแล้ว การเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารัก พูดจาน่าฟัง รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น คือสิ่งสำคัญที่ไม่เพียงช่วยสร้างความสุขในการทำงานยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย