sook by สสส

14 วิธีสุดง่าย ฝึกโฟกัสสิ่งที่ทำทุกๆ วัน


การจะทำสิ่งต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากความตั้งใจแล้วต้องอาศัยสติและสมาธิในการทำสิ่งนั้นด้วย เพราะฉะนั้นในโลกที่การทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การฝึกโฟกัสกับสิ่งที่ทำเพื่อเสริมสร้างสติและสมาธิจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างราบรื่น