sook by สสส

Quote for Thought SOOK Magazine No.70 ใช้เงินกับสิ่งที่เงินซื้อได้ ใช้เวลากับสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้


เพราะสิ่งที่จำเป็นมากในความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว คือ การให้เวลา ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่า สามารถชดเชยได้ด้วยการให้เงิน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้ นั่นก็คือ “เวลา” อย่ารอให้ทุกอย่างสายเกินไป เงินน่ะสำคัญครับ แต่มันไม่ได้สำคัญที่สุด อย่าให้ความสำคัญกับเงิน จนลืมสิ่งสำคัญที่เงินซื้อไม่ได้ก็แล้วกันนะครับ