sook by สสส

6 วิธีรีเฟรชสมองผ่อนคลายจิตใจ


เพราะสมองเป็นอวัยวะสำคัญมีหน้าที่ควบคุมการสั่งการของร่างกาย ทั้งการเคลื่อนไหว ความรู้สึก ความคิด ความจำ ดังนั้นการดูแลสมองให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลย