sook by สสส

Quote for Thought SOOK Magazine No.67 : เรียนรู้จากความผิดพลาด


ความผิดพลาดก็คือครูที่ดีที่สุด เพราะถ้าความผิดพลาดไม่ได้เกิดขึ้น เราก็คงไม่ได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่ครูเคยสอนเรา สิ่งที่เราเคยได้อ่านจากหนังสือ มันเป็นความจริง