sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

สูงวัย YONG SOOK ด้วย 3 อ. สร้างสุขภาพดีผู้สูงอายุ

...สูงวัยสุขภาพดี คุณออกแบบได้...
อายุที่มากขึ้นย่อมตามมาด้วยความเสื่อมถอยของร่างกาย แต่การดูแลตัวเองอย่างดีอาจช่วยชะลอความเสื่อมนั้นได้ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่กำลังย่างเข้าสู่วัยสูงอายุสามารถสร้างสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจได้ง่ายๆ ด้วยหลัก 3 อ. สร้างสุขภาพดีสูงวัย ...ดังนี้

อ. อาหาร
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตสูงสุดและเกิดความเสื่อมได้มากกว่าวัยอื่น การเลือกอาหารผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีและเหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและชะลอให้ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอันควร เน้นอาหารที่มีประโยชน์ แต่ให้พลังงานต่ำ กินอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวโอ๊ต ถั่วชนิดต่างๆ และดื่มน้ำให้เพียงพอ

อ.ออกกำลังกาย
ความเสื่อมมักมาคู่กับวัยที่สูงขึ้น การออกกำลังกายในผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะถ้าร่างกายแข็งแรงอาจช่วยชะลอโรค ชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ แนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุสามารถทำเองได้ง่ายๆ และไม่เสี่ยงอันตราย คือ การเล่นโยคะหรือฤาษีดัดตน หรือจะเป็นการแกว่งแขนและแกว่งขา

อ.อารมณ์
อารมณ์สูงวัยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ! การเปลี่ยนแปลงที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ อาการซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ภาวะสมองเสื่อม รวมถึงกลุ่มอาการทางจิต สุ่มเสี่ยงเกิดภาวะโรคซึมเศร้าได้ ข้อแนะนำผู้สูงอายุ คือ ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมองโลกในแง่บวก แต่เหนือสิ่งใดความรักความอบอุ่นในครอบครัวคือสิ่งสำคัญ

...เพียงเท่านี้คุณก็จะสูงวัยอย่างสตรอง สุขภาพแข็งแรงทั้ง กายใจ อย่างแน่นอน...

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ อยากมีสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. จัดทำโดย โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์มูลนิธิหมอชาวบ้าน