sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

อนาคต...สูงวัยอย่างไรให้ได้คุณภาพ

จากคาดการณ์ระบุไว้ในปี 2564 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ นั่นหมายถึง จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรไทยทั้งหมด และนั่นหมายความว่าถ้าประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จะมีปัญหาที่ตามมา แน่นอนว่าปัญหาหลักๆ นั่นก็คือเรื่องสุขภาพ อันเนื่องมาจากวัย ความเสื่อมถอยของร่างกาย สิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ รวมถึงอาหารการกินด้วย

จากตรงนี้คงเป็นปัญหาที่เราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถรับมือได้ว่าทำอย่างไรถึงจะกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทั้งความคิดและอารมณ์ที่ดี วันนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการอย่าง อ.สง่า ดามาพงษ์ (ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการ สสส.) ว่าจะมีวิธีรับมืออย่างไร ให้เป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในโลกอนาคต

อ.สง่า ดามาพงษ์ ได้ให้ข้อมูลว่า ทุกๆ คนสามารถหยุดยั้งหรือชะลอความแก่ได้ง่ายๆ ด้วยการกินอาหารให้เป็น รู้จักออกกำลัง ควบคุมอารมณ์ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อทำทุกส่วนให้สัมพันธ์กันได้ก็จะส่งผลให้เซลล์ในร่างกายมนุษย์เราได้รับสารอาหารจากอาหาร น้ำ และออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงเซลล์ให้มีชีวิต เซลล์ในร่างกายจะตายช้าลง เมื่อภายในสุขภาพดีก็จะส่งผลออกมาสู่ภายนอกทำให้เรามีอายุร่างกายน้อยกว่าอายุจริง มีความแข็งแรง ผิวหนังเต่งตึง และเจ็บปวดได้ยาก

ในทางตรงกันข้าม หากผู้สูงอายุไม่ดูแลตัวเอง เซลล์ในร่างกายก็จะถูกสารอนุมูลอิสระเข้าโจมตี ร่างกายก็จะอ่อนแอลง ทำให้เกิดโรคและเจ็บป่วยได้ง่าย และสุขภาพทรุดโทรมตามลำดับ โดยเฉพาะโรค NCDs หรือ non-communicable diseases เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคความดันโลหิตสูง, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวาน, โรคมะเร็งต่างๆ, โรคไตเรื้อรัง, โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น ซึ่งโรคพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมการไม่ดูแลสุขภาพร่างกายเป็นหลัก อย่างเช่น เรื่องการกินอาหาร

เห็นไหมว่าความสำคัญในการดูแลตัวเองนั้นสำคัญมากแค่ไหน หากเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะทรุดโทรมลง ดังนั้นเราควรป้องกันแต่เนิ่นๆ ด้วยการหันมาดูแลสุขภาพของตนเอง เริ่มต้นจากการกินอาหารที่มีรสชาติพอดี ไม่หวานไปหรือรสจัด หมั่นออกกำลังกาย และบริหารความคิด อารมณ์ต่างๆ ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม แค่นี้เราก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก : ห้องเรียนสูงวัยกายใจยังสุข ตอนรู้กิน รู้ฟิต วันที่ 19 พฤษภาคม 2561