sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

3 อ. สดใส วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ

เพราะช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทำให้ช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญเพราะจะส่งผลถึงการเจริญเติบโตของร่างกายทั้งหมด หากเราอยากเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เราจะต้องทำอย่างไร มาดู 3 อย่างพื้นฐานง่ายๆ อย่าง 3 อ. ที่เรานำมาฝากกันรับรองว่าจะโตเป็นวัยรุ่นที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไร้โรคภัยอย่างแน่นอน

อ.อารมณ์ = ฝึกสมาธิ
แน่นอนว่าช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกาย ทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก ตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่าย วิธีที่จะจัดการกับอารมณ์ต่างๆ ต้องอยู่ที่การฝึกฝน และได้รับคำแนะนำที่ดีจากการเลี้ยงดู แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากแนะนำ คือ การฝึกสมาธิ เพราะสมาธิสามารถทำให้เรามีสติ มีการควบคุมอารมณ์ และคิดพิจารณาทุกเหตุการณ์ด้วยเหตุและผล อยากเป็นวัยรุ่นที่ดีไม่อารมณ์ร้อน ลองฝึกสมาธิกันตั้งแต่เด็กๆ รับรองว่าจะเป็นวัยรุ่นที่อารมณ์ดีอย่างแน่นอน

อ.อาหาร = การเจริญเติบโต
ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อาหารจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในช่วงวัยรุ่น และรู้หรือไม่ว่าร่างกายต้องการสารอาหารที่มากพอไปเสริมสร้างส่วนต่างๆ เราลองมาดูปริมาณสารอาหารคร่าวๆ ที่ร่างกายต้องการในช่วงวัยรุ่นกัน วัยรุ่นชายควรได้รับพลังงานวันละ 1,700-2,300 กิโลแคลอรี วัยรุ่นหญิงควรได้รับพลังงานวันละ 1,600-1,850 กิโลแคลอรี และโปรตีน 1.0-1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หลักๆ คือ ต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีประโยชน์ โดยเน้นทานโปรตีน ผักและผลไม้ ที่สำคัญคือต้องดื่มนมเป็นประจำ เท่านี้ร่างกายก็จะเจริญเติบโตเป็นวัยรุ่นที่แข็งแรง

อ.ออกกำลังกาย = สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
จะวัยไหนการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ แต่ช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่แข็งแรงมาก จึงเหมาะที่สุดที่จะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อและส่วนต่างๆ ของร่างกายกำลังเจริญเติบโต ถ้าออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ได้ส่วนสูงที่สมวัย เป็นวัยรุ่นที่สดใสแข็งแรงแน่นอน

3 ข้อง่ายๆ หันมาใส่ใจ และลองปฏิบัติจริง พร้อมที่จะโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรง

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ อยากมีสุขภาพดี ต้องมี 3 อ. จัดทำโดย โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์มูลนิธิหมอชาวบ้าน