sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

5 พลังเติมรักสร้างสุขในครอบครัว

อยากให้ครอบครัวมีความสุขทุกคนสร้างได้! เราปฎิเสธไม่ได้ว่า สถาบันครอบครัว คือ จุดเล็กๆ ที่จะช่วยสร้างความสุขในสังคม ซึ่งมันจะดีต่อใจแค่ไหนถ้าครอบครัวของเรามีความรัก ความเข้าใจ ช่วยเติมพลังบวกให้กัน เริ่มจากตัวเราได้ง่ายๆ ด้วย 5 แนวทางสร้างสุขเติมพลังบวก ลองนาไปปรับใช้เติมความรักให้เต็มบ้านกันเลย

1. มองโลกในแง่ดี เริ่มที่คุณต้องทาตัวเองให้เป็นผู้มีพลังบวกก่อน มองโลกในแง่ดี มองสิ่งต่าง ๆ ตามเหตุผลที่ควรจะ เป็นไม่ใช้อคติ ความลาเอียง

2. สื่อสารดี การพูดจาดีๆ ต่อกัน จะทาให้เกิดความรู้สึกดีต่อกัน ทาให้อยากรับฟังกันมากขึ้น ช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดพลังลบในตัวของอีกฝ่าย เมื่อเขาได้ระบายออกมา เคล็ดไม่ลับการสื่อสารที่ดีในครอบครัว “คิดก่อนพูด ฟังให้มากกว่าพูด”

3. มีเวลาร่วมกัน การได้ใช้เวลาทากิจกรรมร่วมกันนามาซึ่งสัมพันธภาพที่ดี ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน การรับประทานอาหารร่วมกัน หรือบางครั้งการมีเวลาให้ครอบครัวได้พูดคุยปรับทุกข์ ได้พูดคุยปลอบด้วยเหตุผล เป็นการเสริมแนวคิดการถ่ายพลังบวกให้กับอีกฝ่าย

4.เติมพลังด้านบวกด้วยกิจกรรมด้านบวก การพูดคุยสร้างความเข้าใจอาจแก้ปัญหาบางอย่างไม่ได้ การทากิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกันบ่อยๆ อาจไม่ใช่เรื่องง่าย ลองหาเวลาไปทาบุญ ปล่อยสัตว์ เลี้ยงอาหารผู้ด้อยโอกาส การทาแบบนี้คุณจะได้พลังงานบวกโดยไม่รู้ตัว

5.แบ่งปันใส่ใจ คนเราทุกคนต้องการการยอมรับและรู้สึกว่า “ตัวเองมีค่า” โดยเฉพาะกับคนที่ตัวเองรัก ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับรู้จากการแบ่งปันใส่ใจจากคนในครอบครัว ทั้งการสัมผัส โอบกอด พูดคุยแสดงความรู้สึกดีๆ บอกกล่าวถามไถ่ ใส่ใจกับปัญหาและความทุกข์ของคนในบ้าน อยากมีความสุขกันทั้งบ้านลองนา 5 เคล้ดลับสร้างพลังบวกไปปรับใช้รับรองสุขทั้งกาย สุขทั้งใจ ยกบ้านแน่นอน ขอบคุณข้อมูลจาก : สื่อสุขภาวะครอบครัว “คู่มือเครือข่ายครอบครัวสร้างสุข”