sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

6 เคล็ดลับเลี้ยงลูกสไตล์ Sook

“เด็กมีความสุข สร้างได้” ถ้าพ่อแม่เข้าใจและมีทักษะในการเลี้ยงลูก พัฒนาการที่ดีเริ่มต้นจาก สิ่งเล็กๆ จากการเรียนรู้ คนสำคัญ คือ

พ่อ-แม่ ที่ช่วยให้เด็กมีความสุขส่งผลไปถึงการเติบโตเป็นคนดีได้ 6 เคล็ดลับนี้ล่ะค่ะ จะช่วยคุณได้

1.“พ่อแม่คือของเล่นมีชีวิต” : การพูดคุย ใกล้ชิด สังเกตลูกชอบอะไร ถนัดด้านไหน สนใจอะไรบ้างนั้น ทำให้พ่อแม่ สามารถแทรกสิ่งที่ลูกชอบได้เรื่อยๆ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี บรรยากาศของความสุขก็ตามมา ลูก็รู้สึกดีที่ได้อยู่กับพ่อแม่

2.อ่านหนังสือเล่านิทานให้ลูกฟัง : เปิดโลกความสุขด้วยนิทาน เล่าไปด้วยสอนให้อ่านไปด้วย หรือเป็น “นิทานดนตรี” ก็ยิ่งดี เพราะลูกจะได้ฟังได้ดู พร้อมกับจินตนาการ ไปพร้อมๆ กับพ่อแม่ สมองก็ถูกกระตุ้นให้คิด

3.สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน คนรอบข้าง : การพบปะผู้คนจะช่วยให้เด็กเข้าสังคมเป็น เช่น พาลูกไปเดินเล่นสวนสาธารณะ เล่นของเล่นตามหมู่บ้าน ในช่วงเวลาที่มีเด็กๆ ในวัยเดียวกันอยู่ด้วย เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับคนในสังคม ระเบียบวินัย การแบ่งปัน การคุมอารมณ์ ทัศนคติที่ดีในการใช้ เป็นพื้นฐาน ดำเนินชีวิตในอนาคต

4.เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็น : เด็กจะเรียนรู้ ซึบซับ พฤติกรรมที่ผู้ใหญ่แสดงออก เช่น การพูดหยาบ ใช้อารมณ์ กว้างปาข้าวของ หงุดหงิด ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์จริงพ่อแม่ต้องตอบถึงสาเหตุ รวมถึงวิธีการจัดการปัญหาให้ลูกได้เข้าใจ และ ไม่ทำตาม จนเกิดกิริยาก้าวร้าว

5. ชื่นชม บอกรัก ให้กำลังใจ เวลาที่ลูกทำตัวงอแงไม่น่ารัก การเลือกใช้คำพูดสำคัญ พ่อแม่ควรชื่นชมเมื่อลูกทำความดี ทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ถือเป็นกำลังใจ แรงเสริมทางบวก ผลักดันให้เด็กทำในสิ่งดี ๆ ต่อไป

6.เรื่องพฤติกรรมต้องรู้! : พ่อแม่ควรสังเกตพฤติกรรมของลูก ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน หากลูกดู ไม่ร่าเริงก็เข้าไปพูดคุย ให้เรู้สึกผ่อนคลายว่าเขายังมีพ่อแม่อยู่ข้าง ๆ

ข้อมูลจาก : หนังสือ สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก