sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

เรื่องเล็กๆ 4 ย. ที่คุณทำให้ครอบครัว SOOK ได้

ในชีวิตคนเรามีสิ่งสำคัญอยู่ไม่กี่อย่าง และหนึ่งในนั้นคือ “ครอบครัว” ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าตั้งแต่เล็กจนโตที่อยู่ร่วมกันมา มีใครต้องเหนื่อยกับเราขนาดไหน แม้แต่เรื่องที่เราเคยทำผิด ครอบครัวก็ยังพร้อมที่จะอภัยให้เสมอมา จะดีไหมถ้าเราเริ่มมาใส่ใจท่านตั้งแต่วันนี้ด้วยเคล็ดลับ 4 ย.

- ย. ยืดหยุ่น รู้จักอดทนอดกลั้น รู้จักให้และรับที่เหมาะสม เรียนรู้ที่จะพบกันครึ่งทาง เพื่อความสัมพันธ์ที่สมดุลและแนบแน่น ดังคำกล่าวที่ว่า “บ้านเปี่ยมรัก...สร้างจากความรักและความเข้าใจ”

- ย. ยกย่อง คำพูดที่อ่อนหวานไพเราะ ห่วงใย ให้กำลังใจ ซึ่งออกมาจากใจ บนพื้นฐานของสติปัญญา และความรักเป็นพลังเสริมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและโลกได้อย่างน่าอัศจรรย์

- ย. ยืนหยัด ไม่ว่าปัญหาใดเกิดขึ้นให้ถือหลักมองสิ่งดีด้วยใจดี ก็จะทำให้เกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมองทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา-ผ่านออกไป เป็นเรื่องปกติได้

- ย. แยกแยะ รู้จักแยกแยะปัญหาแต่ละเรื่องออกจากกัน ไม่นำปัญหาภายนอกมาใส่อารมณ์กับคนในบ้าน คิดก่อนพูดและทำ จะช่วยให้ความยุ่งยากต่างๆ กลายเป็นเรื่องเล็ก และสามารถแก้ไขได้ดีในที่สุด

ง่ายไหมคะ ยังไงก็อยากให้คุณทำเพื่อครอบครัวกันน้า แล้วอย่าลืมรักกันให้มากๆ นะคะ ^^

แหล่งอ้างอิง : 4 ย. เคล็ดลับเติมความสุขชีวิตคู่ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์