sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

สอนลูกอย่างไร? ให้รู้และรักความเป็นไทย

“ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด เพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจาก บรรพบุรุษของเรา และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้” คำกล่าวด้านบนนี้ เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ตรัสสอนประชาชนชาวไทยให้รู้จักถึงคุณค่า และความสำคัญของการรักษาความเป็นไทย ที่ถือเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน และประเทศชาติที่เราควรภาคภูมิใจ ดังนั้นเราจึงควรสอนลูกหลานของเราให้รู้จักรัก และคุณค่าของความเป็นไทยตามรอยพ่อหลวงตั้งแต่เล็กๆ โดย SOOK by สสส. มีวิธีง่ายๆ มาแนะนำกันค่ะ ดังนี้เลย

แม้ว่าในปัจจุบันโลกมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมที่หลากหลายเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อสถาบันครอบครัว สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ แต่ถ้าเราค่อยๆ ฝึกลูกหลายของเราทีละน้อยตั้งแต่เค้ายังเด็ก ก็จะทำให้เด็กรู้ และเข้าใจถึงความเป็นไทยได้อย่างถ่องแท้ค่ะ