sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

เมื่อถึงวันคล้ายวันเกิด ต้องทำบุญอย่างไร แบบไหนบ้าง?

ทราบกันไหมคะว่า ประเพณีทำบุญวันเกิด แท้จริงแล้วเกิดขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงได้ทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่ยังทรงผนวช ไม่ใช่ทำอย่างจีนหรือฝรั่ง ด้วยทรงพระราชดำริว่า “การมีอายุยืนมาบรรจบรอบปีครั้งหนึ่ง ไม่ตายไปเสียก่อนเป็นลาภอันประเสริฐ ควรยินดี เมื่อรู้สึกยินดีก็ควรจะบำเพ็ญกุศล ที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น ให้สมกับที่มีน้ำใจยินดี และไม่ประมาท เพราะไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะอยู่ไปบรรจบรอบปีเช่นนี้อีกหรือไม่ ถึงวันเกิดปีหนึ่งเป็นที่เตือนใจครั้งหนึ่ง ให้รู้สึกว่าอายุล่วงไปต่อความตายอีกก้าวหนึ่งชั้นหนึ่ง เมื่อรู้สึกเช่นนั้น จะได้บรรเทาความมัวเมาประมาทในชีวิตเสียได้” แล้วเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิด ต้องทำบุญอย่างไร แบบไหนบ้าง SOOK by สสส. มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

ทราบอย่างนี้แล้ว วันคล้ายวันเกิดปีนี้อย่าลืมเลือกไปปฏิบัติเพื่อเติมบุญกันนะคะ ^^