sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

จัดสังฆทานอย่างไรให้ได้ประโยชน์

“สังฆทาน” คือ ทานที่ตั้งใจถวายแก่สงฆ์ หรือผู้แทนของสงฆ์ ไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง เป็นการแสดงถึงความตั้งใจจะถวายด้วยศรัทธา .. แล้วต้องจัดสังฆทานแบบใดจึงถือว่าดีมีประโยชน์ ให้สมกับความตั้งใจที่จะถวาย SOOK by สสส. มีข้อมูลมาฝากกันค่ะ

เพียงจัดตามนี้ รับรองว่าเกิดประโยชน์แก่พระท่านแน่นอนค่ะ จัดเอง เลือกเอง ไม่ถูกยัดไส้ อิ่มทั้งใจ อิ่มทั้งบุญแน่นอนค่ะ