sook by สสส

​3 เทคนิคสู้โควิด โดยไม่กีดกัน

เราควรปฏิบัติตัวอย่างไร? เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้คนติดเชื้อโควิด หรือคนที่มีความเสี่ยง มีความมั่นใจที่จะออกมาให้ข้อมูล และเข้ารับตรวจการรักษา แนวทางดีๆ นี้ คือคำตอบค่า!! 

1.ช่วยกันบอกเล่าหรือส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 : การนำเสนอเพียงสถานการณ์ความรุนแรงของโรคที่ชวนหวาดวิตก จะส่งผลให้ทุกคน หลีกเลี่ยงการคัดกรอง การตรวจและการเว้นระยะห่าง

2.ช่วยกันตั้งคำถาม : เกี่ยวกับความเชื่อผิดๆ ในสังคมและทัศนคติแบบเหมารวมที่จะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงต่อกัน

3.เลือกคำที่ใช้อย่างระมัดระวัง : ไม่ทำให้ผู้ที่ความเสี่ยงหรือคนที่ติดเชื้อโควิด-19 และครอบครัว ได้รับความอับอาย ถูกรังเกียจ เพราะวิธีการสื่อสาร มีผลต่อทัศนคติของผู้อื่น

ขอบคุณข้อมูลจาก : "คู่มือ สู้โควิด-19 แบบไม่ตีตรา และไม่เลือกปฏิบัติ"