sook by สสส

“3 หา! 7 ไม่!” เคล็ดลับสร้างพลังใจเลิกบุหรี่

เรารู้กันดีว่าควันบุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากมาย อาทิ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด มะเร็งหลอดลม โรคหัวใจและอีกมากมาย แถมควันบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวผู้สูบเองเท่านั้น แต่ยังมีควันบุหรี่มือสองกับมือสาม ที่ไปสร้างโรคให้คนที่คุณรักรอบข้างอีกด้วย...ยังไม่สายเกินไป ที่จะคิดเลิกบุหรี่เพื่อตัวเองและคนที่คุณรักนะคะ และด้วยเคล็ดลับ หลัก “3 หา 7 ไม่” นี้ จะช่วยเพื่อนๆ ได้มากแน่นอน ลองดูค่า!!       

3 หา
1. หาที่ปรึกษา : พยายามขอคำ ปรึกษาคนที่เลิกสูบบุหรี่สำเร็จ หรือโทรขอคำแนะนำที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร. 1600 (โทรฟรี)
2. หากำลังใจ : บอกคนใกล้ชิดให้ทราบถึงความตั้งใจเลิกสูบเพื่อเป็นกำลังใจ
3. หาเป้าหมาย :  วางแผนและกำหนดวันลงมือเลิกสูบ โดยอาจเลือกวันสำคัญ แต่ไม่ควรกำหนดวันที่ห่างไกลเกินไป
ที่มา : จุลสารคู่มือชีวิตวิถีใหม่

7 ไม่
1. ไม่รอช้า : ควรเตรียมตัวให้พร้อม ทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทันที พร้อมเปลี่ยนกิจกรรมที่มักทำร่วมกับคนสูบบุหรี่
2. ไม่หวั่นไหว : เมื่อถึงวันลงมือ ควรตื่นนอนด้วยความสดชื่น ทบทวนถึงเหตุผลที่ทำให้ตัดสินเลิกสูบบุหรี่
3. ไม่กระตุ้น : ระหว่างเลิกสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้อยากสูบ เช่น งดกาแฟ งดแอลกอฮอล์
4.ไม่หมกมุ่น : เมื่อรู้สึกเครียดอยากสูบบุหรี่ ให้หยุดพักผ่อน คลายเครียดโดยการพูดคุยกับเพื่อน ระลึกถึงคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ
5.ไม่นิ่งเฉย :  หากิจกรรมทำหรือออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้สมองปลอดโปร่ง และเพื่อประสิทธิภาพของหัวใจและปอด
6.ไม่ท้าทาย : อย่าคิดว่าการที่กลับไปสูบเป็นครั้งคราว คงไม่เป็นไร เพราะสูบบุหรี่เพียงมวนเดียว อาจหมายถึงการหวนคืนไปสู่การสูบต่อไปอีก
7. ไม่ท้อแท้ : หากเผลอกลับไปสูบ ไม่ได้หมายถึงคุณล้มเหลว อย่างน้อยคุณได้เรียนรู้จุดอ่อนที่จะปรับปรุงการตั้งใจเลิกสูบครั้งต่อไปได้