sook by สสส

Checklists สัญญาณเตือนครอบครัวเริ่ม ‘ไม่อบอุ่น’ 

หากครอบครัวของเพื่อนๆ มีสัญญาณตาม Checklists เหล่านี้เยอะแล้วล่ะก็ ขอให้ทุกคนหันหน้ามาคุยกัน และหาหนทางให้ครอบครัวกลับมาแน่นแฟ้นเหมือนเดิมโดยเร็วค่ะ

Checklists สำหรับพ่อแม่
-บาลานซ์เวลาไม่ได้ 
-ไม่มีเวลาให้ครอบครัว 
-ไม่รู้วิธีจัดการอารมณ์ หงุดหงิดใส่กันต่อหน้าลูก 
-ไม่มีเวลาพูดคุยหรือ ถามคำถามง่ายๆ กัน 
-แสดงอำนาจจนชิน เช่น ข่มขู่ ตำหนิ ใช้เสียงดัง 
-ต้องการเอาชนะอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมรับความผิด 
-ไม่ยืดหยุ่น เจ้าระเบียบ จู้จี้ ไม่ฟังเหตุผล 
-กดดันลูกให้ต้องสมบูรณ์แบบ
-ติดสมาร์ตโฟน 

Checklists สำหรับลูก
-เก็บตัว เงียบ พูดน้อย
-รู้สึกว่าตัวเองถูกละเลย พ่อแม่ไม่สนใจ
-เกรดตก การเรียนไม่ดี หนีเรียน 
-ไม่มีความสุขเมื่ออยู่บ้าน อยากหนีไปอยู่คนเดียว 
-รู้สึกคุยกับพ่อแม่ไม่ได้ 
-เวลามีปัญหา ไม่ไว้ใจที่จะปรึกษาพ่อแม่ 
-ไม่มีเป้าหมาย รู้สึกไร้ค่า ไม่มีใครรัก 
-พึ่งพาอบายมุข สิ่งเสพติด 

หากพบว่าคุณพ่อคุณแม่ หรือลูกๆ มีลักษณะแบบนี้หลายข้อ อย่าปล่อยไว้จนอาจกลายเป็นปัญหาครอบครัวในภายหลังเลยนะคะ  ทางที่ดี ควรหันหน้าคุยกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสามารถเรียนรู้เคล็ดลับสานสัมพันธ์ครอบครัวให้กลับมาอบอุ่นเพิ่มเติมได้ที่จุลสาร “ทำอย่างไรให้ครอบครัวกลับมา อบอุ่น”  นี้เลยค่า

หรือมาเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน ‘เรื่องบ้านบ้านของความสัมพันธ์ (The Homemade Exhibition)’ ก็ได้นะคะ มาที่นี่คุณจะได้พบเรื่องราวของครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็งของ 25 ครอบครัวที่จะเป็นแรงบันดาลใจดีๆ ให้คุณได้แน่นอน พบได้ที่ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะนะคะ 

ที่มา : จุลสาร “ทำอย่างไรให้ครอบครัวกลับมา อบอุ่น