sook by สสส

คาถา ‘5 สร้าง’ แก้จิตตกในช่วงวิถีชีวิตใหม่

เป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วที่เราอยู่ในสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 และยังคงต้องใช้วิถีชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกยาวๆ  เพื่อนๆคนไหนที่ยังรู้สึกเครียด หรือจิตตกกับภาวะเช่นนี้ SOOK ขอให้ท่องคาถา 5 สร้างนี้ไว้ให้มั่น! แล้วเราจะสบายใจขึ้นแน่นอนค่ะ

1.สร้าง..ความปลอดภัย : ทำตามหลักการรักษาสุขอนามัย สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง กินร้อน ช้อนส่วนตัว

2.สร้าง..ความสงบ : ส่งกำลังใจให้กันและกัน ส่งความหวังดีให้คนรอบๆตัว รับส่งข่าวจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

3.สร้าง..ความหวัง : มองโลกในแง่บวก รับรู้สถานการณ์ว่าทุกฝ่ายพยายามร่วมมือ เพื่อให้เรารับวิกฤตครั้งนี้ได้

4.สร้าง..ต้นทุนสุขภาพ : ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย งดปัจจัยเสี่ยง ทั้งเหล้าและบุหรี่

5.สร้าง..สัมพันธภาพ : แม้อยู่ห่างไกล แต่ก็เป็นห่วงเป็นใย คอยส่งกำลังใจให้ครอบครัวและเพื่อนๆ

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2563