sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์

เพื่อนๆ ทราบกันไหมคะว่า ปัจจุบันปัญหาขยะล้นเมืองถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ซึ่งผลสำรวจพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีขยะเกิดขึ้นประมาณ 41,532 ตันต่อวัน หรือมากกว่า 15 ล้านตันต่อปี โดยร้อยละ 30 เป็นขยะที่นำไปรีไซเคิลได้ แต่กลับมีการรีไซเคิลนำมาใช้ประโยชน์จริงเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น …วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าขยะแบบไหนที่เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้บ้าง

1.ขยะประเภทพลาสติก ขวดแก้วสี ควรแยกประเภทอย่างชัดเจน เช่น ขวดพลาสติกและขวดแก้วสี  เนื่องจากขวดแก้วสีสามารถขายได้ราคาดีกว่า

2. ขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่ม กระป๋องโลหะ ควรเก็บล้างทำความสะอาดแล้วนำไปขายเพิ่มรายได้

3. ขยะประเภทกระดาษขาว กระดาษสี กระดาษหนังสือพิมพ์หรือเศษกระดาษ ขยะประเภทนี้จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น หากมีการคัดแยกประเภทกระดาษต่างๆ ออกจากกัน สามารถใช้เป็นกระดาษพิมพ์อักษรเบลให้กับผู้พิการทางสายตา และนำไปขายสร้างรายได้

4. ขยะประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ มีประโยชน์มากมาย เช่น ทำน้ำหมักชีวภาพ ใช้เป็นปุ๋ยให้แก่พืช ผสมน้ำยาล้างทำความสะอาดพื้นใส่ในท่อระบายน้ำช่วยบำบัดน้ำเสีย และยังสามารถหมักทำปุ๋ย ใช้เป็นปุ๋ยในการปลูกพืช ปลูกผัก บำรุงพืชบำรุงดินเป็นอย่างดี

5. ขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ หากชำรุด ควรซ่อมแซม นำกลับไปใช้ใหม่ได้ หรือบริจาคให้แก่มูลนิธิหรือวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรือแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่เสียแล้ว ควรรวบรวมไว้ส่งคืนบริษัทที่รับคืนผลิตภัณฑ์ หรือที่จุดรับรวบรวมทิ้งขยะดังกล่าว

6. ขยะประเภทนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้ เช่น กระป๋อง กล่องโลหะ ถังพลาสติก สามารถนำมาทำเป็นวัสดุสำหรับใส่สิ่งของเครื่องใช้ เป็นต้น      

เพียงเท่านี้เราก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะหรือมลพิษต่างๆ ที่จะเกิดตามมาในอนาคตได้ เพื่อนๆ ลองนำไปใช้กันนะคะ เพื่อโลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก : บทความ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม