sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

"ออร์แกนิค...ทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยกว่า”

เชื่อหรือไม่? มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับอาหารมากถึง 7 คนต่อชั่วโมง หรือคิดเป็น 61,000 คนต่อปี ในขณะที่ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุมีเพียง 43,000 คนต่อปีเท่านั้น

เหตุผลใหญ่ที่ทำให้ค่าสถิติออกมาเป็นแบบนี้ อาจเป็นเพราะเราได้รับสารพิษทีละเล็กน้อยจากอาหารที่ทานเข้าไปทุกๆวันโดยไม่รู้ตัว แต่ความเสี่ยงนี้สามารถลดลงได้ ด้วยการทาน อาหารอินทรีย์ หรือ อาหารออร์แกนิคค่ะ