sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

อ่านแล้วเป็นต่อ พ่อสอนไว้

หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมาแต่โบราณจนวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ คล้ายๆ ธนาคารความรู้และออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้“ พระบรมราโชวาทในหลวง "หนังสือคือธนาคารความรู้" SOOK by สสส. อยากให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน ดังที่พ่อหลวงของเราสอนไว้ ซึ่งการฝึกนิสัยให้รักการอ่านไม่ใช่เรื่องยากเลย สามารถเริ่มได้จาก 3 ข้อนี้ แล้วเล่มต่อไปจะตามมาค่ะ

ดังนั้น เราจึงควรปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วันนี้ เพื่อประโยชน์มากมายในวันข้างหน้านะคะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้เริ่ม ก็เริ่มเสียตั้งแต่ตอนนี้ ไม่มีอะไรสายเกินไปนะคะ