sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

ประหยัดแบบพ่อ : มนุษย์เงินเดือน ก็มีเงินเก็บได้

ความประหยัด และพอเพียง เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา วันนี้ SOOK by สสส. ขอน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาแนะนำเป็นแนวทางให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นวิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้เพื่อนๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นกันค่ะ

สำคัญที่สุด คือต้องมีความขยัน ประหยัด และอดทน ไม่ว่าจะทำงานสาขาอาชีพอะไร SOOK by สสส. เชื่อว่าเพื่อนๆ จะมีเงินเก็บ และมีอนาคตที่สดใสในชีวิตแน่นอนค่ะ