sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

9 สัญญาณ เสี่ยงเป็นมะเร็งร้าย

โรคมะเร็ง หากตรวจเจอได้ในระยะเริ่มแรก โอกาสในการรักษาก็จะมีมากขึ้น แต่ที่ร้ายแรง คือ คนส่วนมาก มักละเลย ไม่ทันสังเกตตัวเองว่ามีความผิดปกติเหล่านี้กันหรือไม่ SOOK by สสส. มี 9 สัญญาณเตือนมะเร็งร้าย มาบอกเพื่อการตรวจสังเกตความผิดปกติของร่างกายกันค่ะ

อย่างไรก็ตาม SOOK ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนตื่นตระหนกเกินไป เพียงอยากให้ทุกคนเพิ่มความใส่ใจต่อร่างกายและสุขภาพตัวเองให้มากขึ้น และอย่าลืมว่า โรคร้ายอย่างมะเร็ง หากตรวจพบโรคได้เร็วเท่าไร โอกาสในการรักษาให้หายขาดก็ย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น ตามรายงานของ American Cancer Society ที่บอกเอาไว้ว่า หากตรวจพบอาการมะเร็งในระยะที่ 1 ได้ทัน และเซลล์มะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆ โอกาสหายจากมะเร็งก็มีสูงมากถึง 88% เลยทีเดียวค่ะ ดังนั้นเมื่อร่างกายแสดงอาการเหล่านี้ อย่าละเลย ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการโดยทันทีนะคะ ^^