sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

4 เทคนิค ฝึกใจให้บริสุทธิ์ รู้ทันความทุกข์ ฉบับ Banana

เวลาทุกข์ เรามักจะปล่อยให้ความทุกข์นั้นเกาะกุมกัดกินจิตใจให้หมองหม่น จะดีกว่าไหมคะ ถ้าเราจะสามารถฝึกใจ ฝึกสติ ให้รู้เท่าทันความทุกข์ และนำมาซึ่งความสุขได้ SOOK by สสส. มีเทคนิคการฝึกใจ ฝึกสติจากอิริยาบถง่ายๆ เพื่อสร้างปัญญาให้รู้เท่าทันความทุกข์ นำมาซึ่งการยอมรับความทุกข์ จนก่อเกิดความสุข ฉบับ Banana solution Original โดย อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข ผู้ยึดตามหลักปฏิบัติของ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ วัดสนามใน มาฝากกันค่ะ