sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

9 เทคนิค “กินให้มีสุข” ยุคอาหารแพง

การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีนั้น ต้องกินอาหารในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายใน 1 มื้อ เพราะแม้อาหารจะแพง แต่ถ้ากินให้ได้สัดส่วนในปริมาณที่พอเหมาะแล้ว นอกจากร่างกายจะได้สารอาหารครบถ้วน ยังเป็นการประหยัดเงินได้อีกด้วย SOOK by สสส. มี 9 เทคนิค “กินให้มีสุข” ยุคอาหารแพง โดยไม่ก่อให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร หรือโภชนาการ มาฝากกันค่ะ

เพียงปฏิบัติตามเทคนิคที่กล่าวมา รับรองว่าคุณๆ จะไม่ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนสารอาหาร และภาวะฝืดเคืองการเงินอย่างแน่นอนค่ะ