sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

Slow Food กินเปลี่ยนโลก

ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้วัฒนธรรมการกินแบบ ฟาสต์ ฟู้ด "จานด่วน กินเร็ว" เป็นที่นิยมเพื่อย่นระยะเวลาการกินไปใช้ทำอย่างอื่น .. จะดีกว่าไหมคะ ถ้าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคุณ จะช่วยบรรเทาโลกร้อนได้ SOOK by สสส. มีคุณค่าของการกินแบบ Slow Food มาบอกกันค่ะ

เห็นไหมคะว่า เพียงปรับเปลี่ยนการกิน ก็สามารถผ่อนปรนโลกร้อน แถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ