sook by สสส

ชวนนวดกดจุดเท้า ลดอาการอยากบุหรี่ หนีโควิด-19

เพราะการสูบบุหรี่ นอกจากจะทำลายปอดและระบบการหายใจแล้ว ยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 และส่งผลให้อาการของผู้ติดเชื้อทรุดหนักได้ ดังนั้น ในช่วงชีวิตวิถีใหม่นี้  จึงควรเลิกสูบบุหรี่จะดีที่สุดค่ะ ซึ่งสำหรับคนที่ตั้งใจเลิกอย่างจริงจัง แต่กลัวพ่ายแพ้ต่อความอยากบุหรี่ SOOK ขอแนะนำเทคนิคนวดจุดเท้านี้เลยค่ะ

ศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้า ผ่านการวิจัยจนได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในการแพทย์ทางเลือกที่ช่วยเลิกบุหรี่ที่ประหยัด และไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยมีวิธีการดังนี้

1.ทำความรู้จักกับจุดบริเวณนิ้วโป้งเท้า ที่มีปลายประสาทเชื่อมโยงกับอวัยวะต่างๆ ซึ่งได้แก่ จุดที่ 1, 3 และ 4 2.นวดจุดสะท้อนเท้าตามทิศทางของลูกศร จุดละ 40 ครั้ง

3.การกดจุดเหล่านี้ จะสะท้อนไปยังสมอง เพื่อกระตุ้น ให้รับรู้รสชาติบุหรี่เปลี่ยนไป รู้สึกเหม็น อยากสูบน้อยลง และให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

ที่มา : คู่มือชีวิตวิถีใหม่ หน้า 100