sook by สสส

เทคนิคจัดสมดุลชีวิต การทำงานxชีวิตส่วนตัว

เพื่อนๆ ที่ตั้งใจว่าจะมี Work Life Balance ในปีหน้า เทคนิคการทำงานแบบนี้ ช่วยคุณได้ค่ะ ^^

1.ยอมรับและรักในงานที่ทำ : การเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับผิดชอบแบบเต็มใจ  การได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบอย่างมีขอบเขต จะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น ลดสภาวะความเครียดได้อีกรูปแบบหนึ่ง

2.ให้ความสำคัญกับการพักผ่อน : รู้จักปิดสวิตช์ร่างกายจากการทำงาน นอนหลับพักผ่อนวันละ 6-8 ชั่วโมง ทานอาหารให้ตรงเวลา ครบ 5 หมู่และแบ่งเวลาสำหรับออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจก็จะดีตามมา ส่งผลสู่ชีวิตที่สมดุล

3.จัดลำดับตารางการทำงานในแต่ละวัน : การวางแผนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้คุณทำงานลุล่วงได้ในเวลาที่เหมาะสม และได้ผลของงานที่ดี เรียงลำดับความสำคัญให้ได้ว่าสิ่งไหนควรทำก่อน สิ่งไหนควรทำหลัง

4.ตัดสิ่งไม่สำคัญออกไปบ้าง : ลองกำหนดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างชัดเจน เช่น เล่นเฟซบุ๊ก ไอจี ทวิตเตอร์ ยูทูปให้ลดลง ตัดการพูดคุยเล่น การดูละครในเวลางานให้ลดลง โฟกัสกับการทำงานให้มากขึ้น

5.แบ่งเวลาส่วนตัว เวลากับครอบครัว และเพื่อนฝูง : การแบ่งเวลาสำหรับตนเอง เพื่องานอดิเรกที่ชอบหรือสนใจ รวมถึงเวลาที่ใช้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัว จะช่วยให้จิตใจผ่อนคลายจากความเครียด และสานสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ที่มา : SOOK Magazine issue 70 หน้า 17