sook by สสส

ไอเดียการเล่นแบบ 'ห่ า  ง ห่ า ง' สนุกได้! แข็งแรงด้วย!

เพื่อสุขภาพกายใจที่แข็งแรง เด็กๆ ควรออกมาเล่นและขยับร่างกายกันเยอะๆ ใช่ไหมคะ?  แต่ในช่วง New Normal ที่เราควรเว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19 นี้  น้องๆ หนูๆ จะเล่นด้วยกันอย่างไร?  SOOK มีไอเดียเกมส์กีฬาดีๆ ที่สามารถเล่นด้วยกันแบบ ห่ า  ง ห่ า ง ได้มาแนะนำกันจ้า!!

1. ยืนขาเดียวเก็บของ : ให้หยิบของแล้ววางตามจุด โดยยืนด้วยขาข้างเดียว แล้วสลับขาเพื่อทำอีกข้าง แข่งกันกับเพื่อนๆ โดยเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร 
ประโยชน์ : ช่วยสร้างเสริมสมดุลร่างกาย ความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา
-เลือกหยิบของ 10-15 ชิ้น ให้ทำช้า ๆ ข้างละ 3-4 เซต     
 
2.ตาราง 9 ช่อง : ให้เด็กๆ ยืนบนเสื่อตาราง 9 ช่องของตนเอง แล้วเปิดวิดีโอให้เด็กๆ ได้ฝึกตาม แข่งกับเพื่อนว่าใครทำได้ถูกที่สุดชนะ!
ประโยชน์ : ฝึกการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เกิดทักษะการเคลื่อนไหว คล่องแคล่ว ว่องไว
-ควรทำอย่างน้อย 15-30 นาที     

3.กระโดดเชือก : สามารถทำได้ง่ายๆ กับเพื่อนๆ ต่างคนต่างกระโดดเชือกของตัวเอง อาจแข่งว่าใครกระโดดได้รอบเยอะสุดก็สนุกได้
ประโยชน์ : ช่วยพัฒนาระบบหัวใจ เบิร์นไขมัน พัฒนากล้ามเนื้อ แขน ขาให้แข็งแรง
- ควรทำ 15-20 นาที 

4.เต้นเข้าจังหวะ : ให้เด็กๆ มีพื้นที่ฟลอร์ส่วนตัว ห่างกัน 1 - 2 เมตร แล้วเปิดทีวีออนไลน์ให้น้องๆ หนูๆ ได้เต้นและกระโดดไปกับบทเพลงสนุกๆ ได้เลย
ประโยชน์ : ได้ฝึกทักษะการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้สัมพันธ์กัน ได้กระโดดเบาๆ ส่งผลให้มวลกระดูกหนาแน่น 
-ควรทำ 20 - 30 นาที 

ที่มา : คู่มือกิจกรรมทางกายประจำบ้าน หน้า 32 – 33