sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

ใครว่า

คนจำนวนไม่น้อยที่รู้ว่า บุหรี่ไม่ดี มีโทษต่อร่างกายและคนรอบตัว แต่ก็ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้เสียที ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เราอยากให้คุณหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็น "คนใหม่" ของครอบครัวและสังคม ด้วยการลงมือเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง กับแนวทาง "7 ไม่" ดังต่อไปนี้

รู้แบบนี้แล้ว... วางบุหรี่ในมือลงกันเถอะค่ะ แล้วจะรู้ว่า "คุณคนใหม่" กำลังรอคุณอยู่ ขอบคุณข้อมูลจาก คู่มือ ชุดนิทรรศการยืม-คืน ส่งเสรืมการพัฒนาทักษะชีวิต "บุหรี่&ยาสูบ"