sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

“ลดใช้ถุงกระดาษ ลดภาวะโลกร้อน ก่อนสายเกินแก้”

ไม่ใส่ถุงค่ะ ไม่ใส่ถุงครับ .. ประโยคสั้นๆ ที่ช่วยผ่อนปรนโลกร้อนได้ เรากินและใช้ของที่ซื้อมาหมดไปในเวลาไม่นาน แต่ถุงที่ใส่มาเพียงไม่กี่นาทีนั้น กว่าจะย่อยสลายใช้เวลานานนับร้อยปี

จาก info จะเห็นได้ว่า ถุงกระดาษ 1 ใบ ก่อมลพิษมากมายมหาศาล จะดีกว่าไหมคะ ถ้าเราจะเลือกใช้ถุงผ้าในการช่วยจับจ่าย แทนถุงกระดาษและถุงพลาสติก เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆ ก็สามารถผ่อนปรนความร้อนที่จะเกิดต่อโลกของเราได้แล้วค่ะ ขอบคุณข้อมูลจาก greentheearth.info