sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

หลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยร้ายใกล้ตัว

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความรุนแรง และสามารถทำให้เสียชีวิตได้ โดยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตมากเป็นอันดับสองรองลงมาจากโรคมะเร็ง หากรู้ตัวว่าเป็นแล้วต้องมีการดูแลตนเองเป็นอย่างดี วันนี้ SOOK By สสส.จะพามารู้จักอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและวิธีรักษากันค่ะ

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายขณะออกแรง หัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและเรื้อรัง ความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน หมดสติหรือหัวใจหยุดเต้น

ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยจะแบ่งออกเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น อายุที่มากขึ้นมีโอกาสเป็นเพิ่มขึ้น ประวัติครอบครัว และปัจจัยที่ควบคุมได้ เช่น การสูบบุหรี่ มีไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ไม่ออกกำลังกาย โรคเบาหวาน กินอาหารไม่มีประโยชน์ ความเครียด เป็นต้น
การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ หากคนไข้พบแพทย์ด้วยอาการแน่นหน้าอก  หรืออาการอื่นที่กล่าวมาข้างต้น คนไข้จะได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายใน 10 นาที และเจาะเลือดเพื่อดูเอนไซม์ของหัวใจ หากสูงขึ้นแสดงว่ามีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ ร่วมกับซักประวัติคนไข้ สอบถามระยะเวลาที่เจ็บแน่นหน้าอก หากมากกว่า 20 นาที อาจเกี่ยวข้องกับอาการหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หากหลอดเลือดตีบตันเพียงบางส่วน รักษาด้วยยา หากหลอดเลือดตันมาก รักษาด้วยการทำบอลลูนหัวใจ หากไม่สามารถทำบอลลูนหัวใจได้ รักษาด้วยการผ่าตัดทำบายพาสหัวใจ
การดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง (ควบคุมอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ลดน้ำหนักตัว) กินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด พบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง กินผัก ผลไม้ และดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร กินอาหารแต่พออิ่ม หลังกินเสร็จพัก 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง เพราะหลังกินอาหารเลือดจะไปเลี้ยงที่ท้อง หากไม่พักจะทำให้เจ็บหน้าอก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลังการรักษาแพทย์จะให้คนไข้ฝึกเดิน จากนั้นควรเพิ่มระยะเวลาทีละน้อย ทำจิตใจให้สงบ หาโอกาสพักผ่อน ลดความเครียด ไม่สูบบุหรี่
การดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน อาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัว และอาหารเค็มจัดกินอาหารที่มีไขมันน้อย ออกกำลังกายเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด ควบคุมน้ำหนักตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ถึงแม้เทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันนี้ จะมีการพัฒนากันอย่างไม่หยุดยั้ง ช่วยให้สามารถรักษาโรคต่างๆ ได้ง่ายและดียิ่งขึ้น แต่การดูแลตัวเองคือสิ่งสำคัญเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้เราห่างจากโรคภัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรปฏิบัติ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และสิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปกับการเลือกรับประทานอาหาร คือ การออกกำลังกายที่เน้นการทำงานของปอดและหัวใจ ควรออกกำลังกายให้ได้อย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 15 นาที เพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : บทความสุขภาพจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล http://bit.ly/2CxgJnt