sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

ร่างกายของคุณจะเป็นอย่างไรเมื่อหยุดสูบบุหรี่

จากประกาศพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ออกมาเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ได้ระบุไว้ในมาตราที่ 39 วรรคที่สองว่า “ห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต” ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและลดอัตราการเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าถึงได้ แต่สำหรับคนที่ยังสูบบุหรี่อยู่เป็นปกติ วันนี้ SOOK By สสส. มีข้อมูลน่าสนใจที่พูดถึงสิ่งที่เราจะได้รับหลังจากหยุดสูบบุหรี่เพียง 20 นาทีแรกเท่านั้น ไปดูกันเลย

20 นาที – ความดันเลือดที่สูงขึ้นจากบุหรี่จะเริ่มลดลงเท่าคนที่ไม่ได้สูบ ช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ไตเสื่อม ไตวายมากมาย

2-3 วัน – ระดับนิโคตินลดลงเกือบหมด ความเสี่ยงโรคหัวใจลดลง การรับรู้กลิ่นและรสชาติดีขึ้น หลอดลมในปอดที่เคยหดเกร็งเริ่มผ่อนคลาย หายใจได้โล่งและสบายมากขึ้น

2 สัปดาห์ – เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

3-9 เดือน – ปริมาตรอากาศที่เข้าปอดเพิ่มมากขึ้น 10% สามารถเดินขึ้นลงบันไดได้ง่ายขึ้น อาการไอ หอบ หายไป

1 ปี – ความเสี่ยงโรคหัวใจจากการสูบบุหรี่ลดลงกว่าครึ่ง

5 ปี – ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมองแตก ตีบตัน เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตจากการสูบบุรีลดลงเท่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่

10 ปี – ความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดลดลงใกล้เคียงคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่

15 ปี – ความเสี่ยงโรคหัวใจจากการสูบบุหรี่ลดลงเท่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่

เพิ่มเติม – มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นด้วยนะ  

เห็นข้อดีของการเลิกบุหรี่แล้ว ก็มาเริ่มต้นกันตั้งแต่ตอนนี้กันเถอะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : บทความ ร่างกายของคุณจะเป็นอย่างไรหลังจากเลิกสูบบุหรี่ โดย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์