sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

5 ท่าบริหารแก้ปวดหลังส่วนล่าง

เพิ่มความแข็งแรงทุกช่วงวัยกับท่าบริหารแก้ปวดหลังส่วนล่าง

อาการปวดหลังส่วนล่างแบบแปล๊บๆ ที่มีผลให้นั่งท่าเดิมนานๆ ไม่ได้ ทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ถนัด ซึ่งเกิดได้กับหลายช่วงวัย Happy Move ฉบับนี้จึงขอแนะนำท่าบริหารที่บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและหากทำเป็นประจำก็จะหายปวดหลังได้ในที่สุด