sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

ควันบุหรี่มือสอง ตัวการร้ายทำลายสุขภาพ

“ไม่สูบ ใช่ว่าจะไม่เสี่ยง ภัยร้ายบุหรี่มือสอง”

ปัจจุบันดูเหมือนว่าการสูบบุหรี่จะกลายเป็นแฟชั่นและค่านิยมที่ยอมรับในสังคมไปแล้ว จนกลายเป็นเรื่องเล็กๆ ที่ทุกคนมองข้ามไป แต่รู้หรือไม่ว่าอัตราการเสียชีวิตจากการสุบบุหรี่สูงขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงยังมีผู้ที่ไม่ได้สูบก็ได้รับผลกระทบไปด้วย

วันนี้เราจะมาพูดถึงภัยของบุหรี่ที่เราไม่ได้สูบเอง นั่นคือ “บุหรี่มือสอง” รู้หรือไม่ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการสูดควันบุหรี่ และมีผลข้างเคียงอย่างไร เราเล่าให้ฟังง่ายๆ มี 2 สาเหตุที่จะได้รับผลกระทบ คือ ควันบุหรี่ที่ผู้สูบพ่นออกมา และควันบุหรี่ที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ มองดูเหมือนจะเป็นประเด็นเล็กๆ แต่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้

1.กลุ่มบุคคลทั่วไป พบได้ทั่วไปตามท้องถนน ออฟฟิศ ห้าง หรือตามที่สาธารณะ ถ้าเราพบเจอหรือถ้าเราสูดควันบุหรี่เข้าไปในร่างกายมากๆ ควันก็จะสะสมทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ปอด และมะเร็งได้

2.กลุ่มเด็กทารกและสตรีมีครรภ์ มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์และคลอดบุตร โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด อันนี้ร้ายแรงและเป็นอันตรายกับชีวิตมาก ส่วนเด็กๆ ก็อาจทำให้เป็นโรคทางเดินหายใจ หรือโรคอื่นๆ ได้ด้วย

แค่ 2 กลุ่มนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงอันตรายของบุหรี่มือสองที่อันตรายมากๆ ในชีวิตประจำวันของตัวผู้สูบเองและคนรอบข้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบมากกว่านี้ อาจเหมารวมไปถึงสิ่งแวดล้อม สังคมรอบข้าง ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองด้วย ซึ่งใครที่ไม่สูบก็ต้องหาทางป้องกัน อาจจะใส่หน้ากากปิดจมูกหรือหลีกเลี่ยงคนที่สูบบุหรี่ไปเลย เท่านี้ก็จะช่วยให้ไม่ได้รับผลกระทบทางตรงได้

แต่สิ่งสำคัญคงจะหนีไม่พ้นคนที่สูบบุหรี่...ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเลิกบุหรี่ เลิกทำร้ายคนที่คุณรักด้วยควันบุหรี่มือสอง มาช่วยส่งกำลังใจให้คนที่คุณรักเลิกบุหรี่ให้สำเร็จกันนะคะ  ขอคำปรึกษาเลิกบุหรี่ กับ Quitline โทร.ฟรี 1600 

ขอบคุณข้อมูลจาก : บทความคุณรักเขา จริงหรือเปล่า โดย SOOK By สสส. และ บทความ “ควันบุหรี่มือสอง ตัวการเลิกบุหรี่ไม่สำเร็จ” จากเว็บไซต์ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ