sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

3 ข้อดี Yoga Family เสริมสุขภาพดีกันทั้งบ้าน

วันนี้ SOOK จะมาขอแนะนำอีกทางเลือกของการออกกำลังกายสำหรับครอบครัวที่ได้ทั้งความสนุกและประโยชน์ในการดูแลตนเอง Yoga Family คือ

การออกกำลังกายแบบยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายความเครียด โดยการนำเอาความปฏิสัมพันธ์ทางใจเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงสามารถสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจ ความไว้วางใจ ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกด้วย แต่รู้ไหมว่าประโยชน์มีมากกว่านั้น!

1.สานสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว

2.การฝึกควบคุมการเคลื่อนไหว

3.การทำงานของระบบประสาทและสมอง ฝึกสมาธิ