sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

“8 อาหารเพื่อฟันสวย”

นอกจากการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ใช้ไหมขัดฟัน และบ้วนปากแล้ว การทานอาหารเหล่านี้คือ อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ฟันแข็งแรงทนทาน ขาวสะอาดได้ค่ะ