sook by สสส

SOOK ACTIVITY กิจกรรมสร้างสุข

HARDCORE

พฤศจิกายน 63 ทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง เน้นกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้อง และแกนลำตัว กระชับสัดส่วน-หน้าท้อง

ชี่กง

พฤศจิกายน 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. ลานสาละ ชั้น 1

ออกกำลังกาย

'ชี่กง' ศาสตร์จีนโบราณที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหว จิต และลมหายใจ มาใช้บริหารร่างกายทุกส่วน โดยเฉพาะระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดหมุนเวียน การทำงานของอวัยวะต่างๆ ดีขึ้น

Course Fit

พฤศจิกายน 62 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201

ออกกำลังกาย

วิธีออกกำลังกายแบบผสมระหว่างการคาร์ดิโอ และเวทเทรนนิง ที่มีระดับความเข้มข้นสูงมาก ทำให้เพิ่มสมรรถภาพของระบบหัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะร่างกายให้สูงขึ้น

Aerobic street dance

ตุลาคม 2563 ทุกอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ออกกำลังกาย

เต้นสะบัด ขจัดไขมัน มาเต้นกระตุ้นระบบเผาผลาญกับสไตล์ Hiphop, Pop dance และการเต้นส่ายสะโพกแบบสเปน ที่ชื่อว่า Merengue

HARDCORE

ตุลาคม 2563 ทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกายแบบต่อเนื่อง เน้นกล้ามเนื้อส่วนหน้าท้อง และแกนลำตัว กระชับสัดส่วน-หน้าท้อง

ชี่กง

ตุลาคม 2563 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. ลานสาละ ชั้น 1

ออกกำลังกาย

'ชี่กง' ศาสตร์จีนโบราณที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหว จิต และลมหายใจ มาใช้บริหารร่างกายทุกส่วน โดยเฉพาะระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดหมุนเวียน การทำงานของอวัยวะต่างๆ ดีขึ้น

Course Fit

ตุลาคม 2563 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201

ออกกำลังกาย

วิธีออกกำลังกายแบบผสมระหว่างการคาร์ดิโอ และเวทเทรนนิง ที่มีระดับความเข้มข้นสูงมาก ทำให้เพิ่มสมรรถภาพของระบบหัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะร่างกายให้สูงขึ้น

พัฒนาร่างกายแบบนักกีฬา

ตุลาคม 2563 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201

ออกกำลังกาย

มาฝึกสมรรถภาพร่างกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายช่วงบนและช่วงล่าง ด้วยการใช้ท่าพื้นฐานประกอบอุปกรณ์ง่ายๆ เช่น เก้าอี้ กรวย ที่สามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้

วินยาสะ โยคะ

กันยายน 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. ห้อง Green ชั้น B1

ออกกำลังกาย

การฝึกฝนร่างกายและจิตใจผ่านการเคลื่อนไหวช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับกำหนดลมหายใจ และยืดเส้นยืดสาย ดีต่อการปรับสมดุลสุขภาพ ช่วยให้จิตใจสงบ ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายความเครียด

Fun(d) sport

กันยายน 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201

ออกกำลังกาย

คลาสฝึกทักษะร่างกาย โดยใช้น้ำหนักตัวสร้างแรงต้าน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้านความแข็งแรง ความคล่องตัว และความอดทนของกล้ามเนื้อ

ZUMBA TONING

กันยายน 63 ทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ออกกำลังกาย

การฝึกร่างกายด้วยการเต้นแบบเน้นกระชับและเพิ่มกล้ามเนื้อ ปรับรูปร่าง และระบบเผาผลาญ ผ่านการใช้ดัมเบล

Mixercise

กันยายน 63 ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกายแบบ CARDIO อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานการฝึกกล้ามเนื้อด้วยเวทเทรนนิ่งในจังหวะต่าง ๆ เพิ่มสมรรถภาพระบบปอด หัวใจ และกระตุ้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกส่วน

Fun(d) sport

สิงหาคม 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201

ออกกำลังกาย

คลาสฝึกทักษะร่างกาย โดยใช้น้ำหนักตัวสร้างแรงต้าน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้านความแข็งแรง ความคล่องตัว และความอดทนของกล้ามเนื้อ

วินยาสะ โยคะ

สิงหาคม 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. ห้อง Green ชั้น B1

ออกกำลังกาย

การฝึกฝนร่างกายและจิตใจผ่านการเคลื่อนไหวช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับกำหนดลมหายใจ และยืดเส้นยืดสาย ดีต่อการปรับสมดุลสุขภาพ ช่วยให้จิตใจสงบ ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายความเครียด

ZUMBA TONING

สิงหาคม 63 ทุกวันพุธ – ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ออกกำลังกาย

การฝึกร่างกายด้วยการเต้นแบบเน้นกระชับและเพิ่มกล้ามเนื้อ ปรับรูปร่าง และระบบเผาผลาญ ผ่านการใช้ดัมเบล