sook by สสส

SOOK ACTIVITY กิจกรรมสร้างสุข

Fun(d) sport

มีนาคม 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201

ออกกำลังกาย

คลาสฝึกทักษะร่างกาย โดยใช้น้ำหนักตัวสร้างแรงต้าน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้านความแข็งแรง ความคล่องตัว และความอดทนของกล้ามเนื้อ

วินยาสะ โยคะ

มีนาคม 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. ห้อง Green ชั้น B1

ออกกำลังกาย

การฝึกฝนร่างกายและจิตใจผ่านการเคลื่อนไหวช้า ๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับกำหนดลมหายใจ และยืดเส้นยืดสาย ดีต่อการปรับสมดุลสุขภาพ ช่วยให้จิตใจสงบ ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายความเครี

จัดการ-บริหารเวลา

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 63 13.00-15.00 น. ห้อง Green ชั้น B1

ไลฟ์สไตล์

มาเรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการเวลาอย่างชาญฉลาด เพื่อการสร้างประสิทธิภาพการใช้เวลาในชีวิตได้อย่างเหมาะสม และสามารถทำในสิ่งที่ตนเองต้องการได้มากขึ้น

ห้องเรียนพ่อแม่ “โภชนาการเพื่อสุขภาวะในเด็ก”

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 63 13.00-15.00 น. ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201

ไลฟ์สไตล์

มาเรียนรู้เทคนิคง่าย ๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอาหารสุขภาพ การออกแบบมื้อสุขภาพจานด่วน พร้อมเคล็ดลับการทบทวนและปรับพฤติกรรมการบริโภคของลูกให้เป็นเรื่องง่ายๆ

Creative play ตอนสร้างสรรค์ผ่านเกม (กิจกรรมสำหรับเด็ก)

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 63 13.00-15.00 น. อาศรมสุขภาวะ ชั้น 3

ไลฟ์สไตล์

Creative play เป็นกิจกรรมเชิงกระบวนการเพื่อกระตุ้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กแบบองค์รวมผ่านการเล่นในรูปแบบต่าง ๆ

ห้องเรียนสูงวัยกายใจ Young SOOK ตอน วัยเก๋าเ(ก)รียนโซเชียล

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 63 13.00-16.00 น. ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ไลฟ์สไตล์

มาเรียนรู้การใช้ Social Media ผ่าน Facebook, Line และข้อควรระวังที่ต้องรู้ เพื่อความปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ฝ่าวิกฤต พิชิตซอมบี้’ กิจกรรมเสริมดีๆจากสสส.

ทุกวันเสาร์แรกของเดือน - -

ออกกำลังกาย / ไลฟ์สไตล์

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ขอชวนผู้ที่สนใจร่วมเรียนรู้วิธีป้องกันตัวจากพฤติกรรมต่างๆที่เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในกิจกรรมเสริมมนิทรรศการ ‘ฝ่าวิกฤต พิชิตซอมบี้’ กับฐานต่างๆ 4 ฐาน

SOOK Training หลักสูตร : ปลูกฐานความคิด สร้างชีวิตสมดุลให้เด็ก (กิจกรรมจัดครั้งที่ 2)

14 มีนาคม 63 9.00 - 17.00 น. ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ไลฟ์สไตล์

เสริมสร้างแนวคิดให้เด็กสามารถออกแบบการใช้ชีวิตสำหรับตัวเองอย่างสัมพันธ์กับการกำหนดเป้าหมาย มีความสุขกับตัวเองและคนรอบข้าง วางเส้นทางสู่ประสบความสำเร็จ หรือค้นพบเส้นทางที่ตนเองต้องการผ่านการร่วมกิจกรรมกลุ่ม การสะท้อนความคิด และบอร์ดเกม

มาปลูกผักกัน ตอนไม้ผลในกระถาง

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 13.00-15.00 น. ณ แปลงผักสาธิตชั้น 6

ไลฟ์สไตล์

มาเรียนรู้วิธีปลูกไม้ผลให้เจริญงอกงาม โดยใช้พื้นที่น้อย แต่ยังคงคุณภาพ รสชาติ ผลผลิตตามต้องการ

Mixercise

กุมภาพันธ์ 63 ทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น.

ออกกำลังกาย

ออกกำลังกายแบบ CARDIO อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานการฝึกกล้ามเนื้อด้วยเวทเทรนนิ่งในจังหวะต่างๆ

ZUMBA TONING

กุมภาพันธ์ 63 ทุกพุธ ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ออกกำลังกาย

การฝึกร่างกายด้วยการเต้นแบบเน้นกระชับกล้ามเนื้อ ปรับรูปร่าง และระบบเผาผลาญ ผ่านการใช้ดัมเบล

Zumba

มกราคม 63 ทุกอังคาร พฤหัสบดี เวลา 18.00-19.00 น. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ไลฟ์สไตล์

เต้นสะบัด ขจัดไขมัน กับคลาสสุดฮิต วิทยากรสุดฮอตที่จะพาคุณเผาผลาญแคลอรี่ด้วยการเต้นสไตล์ละติน-อเมริกา, Hip Hop

Fun(d) sport

กุมภาพันธ์ 63 ทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. ณ Event Hall ชั้น 2 ห้อง 201

ออกกำลังกาย

คลาสฝึกทักษะของร่างกาย โดยใช้น้ำหนักของตัวเองสร้างแรงต้าน