sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่าย Super Kids พิชิตภัย รอบที่ 1


ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่าย Super Kids พิชิตภัย รอบที่ 1

สำหรับน้องๆหนูๆอายุ 9-12 ปีที่กำลังหากิจกรรมดีๆทำในช่วงปิดเทอมนี้ SOOK ขอชวนน้องๆมาร่วมสนุกด้วยกันที่ ‘ค่ายฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากภัยใกล้ตัวสำหรับเยาวชน .. Super Kids พิชิตภัย’ เพื่อที่จะได้รู้ทัน ลดความเสี่ยง รู้เลี่ยงเมื่อเกิดภัย และสามารถรู้รักษาตัวได้ หลังเกิดเหตุค่ะ