sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

กิจกรรม SOOK KIDS SANOOK CAMP : แคมป์ภัยใกล้ตัว


กิจกรรม SOOK KIDS SANOOK CAMP : แคมป์ภัยใกล้ตัว

สำหรับแคมป์นี้ วันแรกน้องๆ จะได้เรียนรู้ถึงภัยรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นภายในบ้าน และนอกบ้าน พร้อมทั้งวิธีการป้องกันตัวจากภัยที่จะเกิดขึ้น โดยวิทยากรได้อธิบายเรื่องภัยที่สามารถเกิดขึ้นภายในบ้าน เช่น อันตรายจะเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งให้น้องๆ สังเกตุ จุดอันตรายภายในบ้าน และจำลองสถานการณ์จริงว่าเรากำลังเกิดเหตุ เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินควรจะทำตัวอย่างไร และมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไร

วันที่สองน้อง ๆ ได้เรียนรู้ภัยนอกบ้าน โดยทีมงานจะจำลองสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนอกบ้าน และให้น้อง ๆ รู้จักเบอร์โทรฉุกเฉินเพื่อเวลาเกิดเหตุขึ้น เมื่อเกิดเหตุจะได้โทรไปแจ้งได้ และสอนให้รู้จักสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่างๆ 

และในวันสุดท้าย พี่ๆ ตำรวจ มาบอกเล่าการระวังภายการลักพาตัว และสาธิตการป้องกันตัวเบื้องต้น ซึ่งในแต่ละกิจกรรมน้องๆ ให้ความร่วมมือ และตั้งใจเรียนรู้ รวมทั้งมีการซักถามถึงวิธีการป้องกันตัว จากวิทยาการด้วยค่ะ