sook by สสส

ติดต่อเรา สสส.

SOOK
ACTIVITY

​Paper Ranger


​Paper Ranger

กิจกรรมเมื่อวันเสาร์ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมานั้นทั้งได้บุญและได้สนุกไปพร้อมกันเลยค่ะ ที่ SOOK by สสส. ร่วมกับโครงการ Paper Ranger ธนาคารจิตอาสา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “Paper Ranger สมุดบันทึก.. ทำให้นึกได้” ณ Event Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนมากมายทั้ง กลุ่มครอบครัว นักเรียน นักศึกษา และผู้สูงอายุ มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจากกระดาษ A4 ที่ไม่ใช้แล้วหรือใช้เพียงหน้าเดียว ให้เป็นสมุดบันทึกเพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมีคุณพูลยศ กัมพลกัญจา หัวหน้าโครงการคืนชีพให้กระดาษเปเปอร์เรนเจอร์ ที่สอนขั้นตอนการทำสมุดสุดสนุกนี้ และยังได้อธิบายที่มาโครงการที่ต้องการให้เป็นโครงการดีๆ เพื่อสังคม ที่จะเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารให้คนในสังคมรับรู้ว่า “กระดาษเหล่านี้ไม่ใช่ขยะ หากแต่ยังมีประโยชน์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้” ซึ่งในวันนี้มีเป้าหมายให้ผู้มีจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันทำสมุดด้วยกัน 100 เล่ม

สำหรับใครที่สนใจร่วมเป็นจิตอาสาหรือสนับสนุนโครงการนี้สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊กเพจ “Paper Ranger โครงการคืนชีพให้กระดาษ” นะคะ ส่วนกิจกรรมดีๆ แบบนี้รับรองว่า SOOK by สสส. มีอีกแน่นอน ติดตามและอัพเดทกันได้ที่ www.thaihealth.or.th/sook ค่ะ