sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

เราเลิก(บุหรี่)กันเถอะ


เราเลิก(บุหรี่)กันเถอะ

ผ่านไปแล้วค่ะ สำหรับกิจกรรม "เราเลิก(บุหรี่)กันเถอะ" กิจกรรมดีๆ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ร่วมมือกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่าย เพื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ต่อยอดความรู้นิทรรศการหมุนเวียน “รู้ทันควัน Know Smoking”

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ช่วงแรก คุณหนูเล็ก - สมยศ บุตรมณี พิธีกร พานำชมวิดีทัศน์แนะนำการทำงานของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) และผ่อนคลายด้วยกิจกรรมสันทนาการ ที่เรียกคืนความสดชื่นให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามต่อด้วยกิจกรรมเสวนา สร้างแรงบันดาลใจในการเลิกสูบบุหรี่ โดย “คุณอนุสรณ์ มณีเทศ” (คุณโย่ง - อาร์มแชร์) ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

คุณโย่ง – อาร์มแชร์ เล่าว่า เขาเคยสูบบุหรี่ เพราะเป็นพฤติกรรมเคยชิน คิดว่าเป็นวิธีคลายเครียด ไม่ได้คิดถึงพิษภัยของบุหรี่ ภายหลังพบว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้มีกลิ่นปาก กลิ่นตัว คนใกล้ชิดรังเกียจ มีปัญหาสุขภาพตามมา คือเล่นกีฬาหรือร้องเพลงจะรู้สึกเหนื่อยง่าย กอปรกับคำสัญญาที่ให้ไว้กับคุณก้อย (แซทเทอร์เดย์เซย์โกะ) ทำให้ตัดสินใจเลิกบุหรี่ พยายามมาหลายครั้งหลายวิธี สุดท้ายเขาก็สามารถเลิกบุหรี่ได้ในที่สุด

คุณชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้ข้อมูลว่า จากผลสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบ เยาวชน อายุ 15-18 ปี ติดบุหรี่ถึง 353,898 คน ซึ่งเด็กไทยที่สูบบุหรี่ 10 คน มี 7 คน ที่จะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต และป่วย-เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่วงจรการเสพติดบุหรี่ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะช่วยลดการป่วย การตายจากการสูบบุหรี่

ปิดท้ายการเสวนากับ เภสัชกรหญิง ชนากิตต์ อิ่มบำรุง ผู้แทนจากเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ที่ได้ให้คำแนะนำ 5 น. เพื่อการเลิกสูบบุหรี่ 1. หน่วง ความรู้สึกอยาก จากที่เคยตื่นเช้ามาแล้วหยิบโทรศัพท์มือถือ พร้อมคว้าบุหรี่ขึ้นมาสูบ เปลี่ยนไปเป็นหยิบโทรศัพท์มือถือ แล้วไปดูปลาแทน พยายามทำให้บุหรี่ไกลจากชีวิต 2. น้ำ นำน้ำเข้ามาดื่ม ทำให้ความรู้สึกอยากบุหรี่ลดลง 3. แน่วแน่ มีปณิธานที่แน่วแน่ การเลิกครั้งนี้ เราเลิกเพื่อใคร 4. โน้มน้าว เพื่อเบี่ยงเบนตัวเอง ไม่ให้สูบบุหรี่ พยายามดึงความสนใจไปจากบุหรี่ 5. นิ่ง พฤติกรรมบางอย่างชักจูงให้เข้าสู่วงจรการสูบบุหรี่ อาทิ การสังสรรค์กับเพื่อน โดยมีสุราและบุหรี่มาเป็นเพื่อนร่วมวงสนทนา นิ่ง วางเฉย จะทำให้ช่วยเลิกบุหรี่ได้ คุณเภสัชกรบอกว่า พยายามทำ 5 น. ให้ได้ในช่วงเดือนแรก จะช่วยทำให้การเลิกสูบบุหรี่ประสบความสำเร็จ และหากน้องๆ ผู้ที่มีความต้องการเลิกบุหรี่ ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีหลายภาคส่วนสามารถเข้ามาช่วยเหลือ มีกระบวนการติดตามน้องๆ ให้เลิกจากการสูบบุหรี่ได้

ปิดท้ายด้วยกิจกรรม “Rally รู้ ลอง เลิก” กิจกรรม Walk Rally ที่น้องๆ ได้ปฏิบัติภารกิจตามฐานให้สำเร็จลุล่วง ฐานรู้ น้องๆ ได้เรียนรู้ข้อมูลที่ได้จากการชมนิทรรศการหมุนเวียน รู้ทันควัน Know Smoking ที่ภายในแบ่งออกเป็น 6 โซน คือ พื้นที่สูบบุหรี่, รู้ทันควัน, GENZ GENSTRONG, “คำเตือนสุดท้าย”, บ้านนี้ดีอยู่แล้วรวย(โรค),และ เรา”เลิก”กันเถอะ ฐานลอง น้องๆ ได้เข้าร่วมทดลอง เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ผ่านชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ รักไร้ควัน อาทิ ทดลองดมกลิ่นปากจำลองจากผู้สูบบุหรี่ ทดลองอ่านออกเสียงตามสภาวะผู้ไร้กล่องเสียง ฯลฯ ฐานเลิก น้องๆ ได้แสดงความคิดเห็น เขียนข้อคิด ข้อความให้กำลังใจ แก่ผู้สูบบุหรี่ SOOK by สสส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ จะทำให้น้องๆ Gen Z น้องๆ รุ่นใหม่ มีชีวิตห่างไกลจากควันบุหรี่