sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

​ธรรมนำสุข


​ธรรมนำสุข

ผ่านไปแล้ว กับกิจกรรม "ธรรมนำสุข" ที่มอบความรู้ ความสนุกสนาน และเข้าใจวิถีแห่งธรรม โดย คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ ศิลปิน นักแสดง และ อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข ที่การันตีโดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน

ช่วงแรก
คุณอ้อม สุนิสา สุขบุญสังข์ ได้พูดคุย แชร์ประสบการณ์ ที่ทำให้เธอเข้าใจในตัวเองมากขึ้น เข้าถึงความทุกข์นั้นของตัวเอง และเห็นตัวเองมากขึ้น จนนำไปสู่การปรับใจรับความทุกข์นั้นได้ในที่สุด ถึงขั้นที่เธอบอกว่า “ธรรมะ” ทำให้ลดความเรื่องเยอะของเธอได้น้อยลงมาก 

ช่วงที่สอง อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข ได้ให้ความรู้ความเข้าใจวิถีแห่งธรรม และสร้างการเรียนรู้ พร้อมการฝึกสติจากอิริยาบถง่ายๆ (Banana Solution Original) โดยใช้วิถีแห่งธรรม 4 ขั้นตอน คือ 

1. รู้จักความรู้สึกตัวบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ 
2. ปลุกความรู้สึกตัวเองผ่านอิริยาบถทั้ง 4 ในชีวิตประจำวัน 
3. เมื่อเป็นอัตโนมัติ จะเริ่มรู้เป็น เห็นคิด เห็นตัวตน 
4. พัฒนาปัญญาขั้นรู้ธรรม (ไม่ใช่รู้จำ) ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างปัญญาให้เท่าทันความคิดจนเกิดเป็นการรู้ธรรม อันนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง 

ทั้งนี้ อาจารย์ยังสอดแทรกมุกตลกๆ ให้ทุกคนสนุก ไม่รู้สึกว่าเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แถมทำให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกด้วย และหนึ่งในวิธีที่ทำให้ทุกคนค้นหาความสุขได้ง่ายๆ ก็คือการหากิจกรรมสนุกๆ ทำนั่นเองค่ะ ซึ่งทุกคนสามารถติดตามและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ กับทาง SOOK by สสส. ได้ที่ http://www.thaihealth.or.th/sook/ แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะ