sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

​เส้นทางความสุข กับ Happiness Thailand


​เส้นทางความสุข กับ Happiness Thailand

ผ่านไปอีกแล้วนะคะ กับกิจกรรม “เส้นทางความสุข กับ Happiness Thailand” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ จากโครงการ ธนาคารจิตอาสา ร่วมกับ SOOK by สสส. ผ่านการค้นหาเส้นทางในการเข้าถึงความสุขที่เป็น Happiness at no cost ความสุขแบบที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้ เมื่อเราสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองได้แล้วนั้น เราก็จะสามารถแบ่งปันความสุขให้กับบุคคลรอบข้างด้วย โดยการส่งกำลังใจผ่าน “SOOK Gift” ให้บุคคลไร้ที่พึ่งได้กลับมามีความสุขอีกครั้ง 

โดยองค์ความรู้ในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้การแบ่งปัน เริ่มต้นง่ายๆ โดยการเปรียบเทียบกับการที่เราออกไปหาความสุข แต่มักที่จะได้รับความทุกข์กลับมาแทน แต่ความเป็นจริงนั้นถ้าพูดถึงการหาความสุขให้กับตัวเราเอง ไม่จำเป็นต้องออกไปหามัน แต่ความสุขจริงๆ นั้น หาได้ง่ายๆ อยู่รอบตัวเรานี่เอง นั่นคือ “การให้” และการมี “จิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น” นั่นเองค่ะ

ช่วงท้าย ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ ได้มีการแนะนำ โครงการธนาคารจิตอาสา และโครงการ Happiness is Thailand  พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมเชิญผู้เข้าฟัง ร่วมทำ ยาดมสมุนไพร เพื่อแจกการกุศลอีกด้วยค่ะ และนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้ว ยังเกิดประโยชน์ "ให้" ผู้อื่นอีกด้วย

มาร่วมกันเป็นผู้ให้ กับ SOOK by สสส. ได้นะคะ และสามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ Fanpage SOOK หรือ http://www.thailhealth.or.th/sook