sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

​Sook Kids Sanook Camp


​Sook Kids Sanook Camp

ผ่านพ้นแล้วนะคะกับกิจกรรม “Sook Kids Sanook Camp” ชวนน้องๆ ตะลุย 3 ดินแดนสุขภาวะ ครั้งที่ 1 ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 4-6 ตุลาคม 2559) กับน้องๆ หนูๆ อายุ 7-12 ปี ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมตะลุยดินแดนต่างๆ ดังนี้
 
วันที่ 1 ดินแดนแห่งความแข็งแรง (กิจกรรมทางกาย)
 
น้องๆ ได้มีการเรียนรู้ความแข็งแรงทางร่างกาย ผ่านเกมสนุกต่างๆ เช่น ตอบปัญหาความรู้ เกมฝึกทักษะออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจ ฝึกสมองไปพร้อมๆ กัน และรู้จักการยืดเหยียดร่างกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้ออย่างง่ายๆ น้องๆได้ทั้งความสนุก ความรู้ ความแข็งแรงแล้ว ยังได้รู้จักกับความสามัคคี และการช่วยเหลือ อีกด้วยค่ะ
 
วันที่ 2 ดินแดนแห่งอาหาร

 
น้องๆ ได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบต่างๆ ในการประกอบอาหาร รวมไปถึงประโยชน์ของอาหารในแต่ละชนิด ได้เรียนรู้การทำสลัดเชค และสลัดโรว จากเนวิเกเตอร์พิเศษที่มามอบความรู้แบบอินไซต์สุดๆ กิจกรรมนี้น้องๆ ได้ทั้งความรู้ ความสนุก การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และได้แก้ปัญหาร่วมกัน
 
วันที่ 3 ดินแดนแห่งความสุข (Happy Garden)

 
น้องๆ ได้มีการเรียนรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นจากสถานการณ์สมมติ เพื่อให้น้องๆ ได้ระดมความคิดภายในกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็นออกมาในรูปแบบการแสดงบทบาทสมมติ และพํฒนาศักยภาพ EQ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกทักษะในการทำงานแบบเป็นกลุ่ม
 
สนใจติดตามกิจกรรมอื่นๆ ของ SOOK by สสส. ได้ที่ Fanpage SOOK หรือ  http://www.thaihealth.or.th/sook มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะคะ