sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

​โยคะ บำบัด


​โยคะ บำบัด


ผ่านไปแล้วสำหรับกิจกรรม "โยคะ บำบัด" สร้างสมาธิ ฝึกลมหายใจ โดยครูตูน ธิวาภรณ์ สังขพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์โยคะสุขภาพ :) เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะ และผู้เข้าร่วมทุกท่านยังได้เทคนิคของการฝึกลมหายใจ กลับไปฝึกลมหายใจกันที่บ้านอีกด้วยนะคะ

โดยช่วงแรก ครูตูน อธิบายถึงการฝึกลมหายใจ และชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มทำสมาธิโดยการไหว้ครูก่อนเริ่มทำการโยคะ ซึ่งท่าแรกของการฝึกลมหายใจเข้าออก ครูตูนอธิบายประโยชน์ของการฝึกลมหายใจเข้าออก ซึ่งนอกจะทำให้เรามีสมาธิที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้อวัยวะภายในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นอีกด้วย

จากนั้นครูตูน อธิบายท่าต่อไปคือการหายใจผ่านลิ้น โดยการห่อลิ้น และสาธิตการห่อลิ้น ซึ่งการสาธิตห่อลิ้น สร้างเสียงหัวเราะภายในห้องได้มากทีเดียว ถัดจากนั้น มาที่ท่ายืดคอ ยืดแขน และยืดไหล่ เพื่อให้เส้นคลาย และช่วยอาการออฟฟิตซินโดม

จนมาถึง ท่าเป็ด เป็นการทำเพื่อเช็คว่าไหล่เรามีปัญหาหรือไม่ ถ้ามีเมื่อทำแล้วไหล่จะตึงและปวดมาก ท่านี้ไม่อันตรายนะคะ สามารถทำได้ แต่อย่าฝืนทำแค่พอทนไหว จนถึงท่ายืดหลัง จากนั้น ครูตูนสาธิตท่าโยคะต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมนำไปฝึกเองที่บ้าน

เห็นแบบนี้แล้ว การเล่นโยคไม่ได้เป็นเพียงแค่การออกกำลังกายเท่านั้น ยังช่วยในเรื่องการฝึกสมาธิอีกด้วยนะคะ อย่าลืมติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Fanpage SOOK หรือ  http://www.thaihealth.or.th/sook