sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมค่าย Happy 8 สุข สนุก แคมป์ รอบที่ 2


ภาพบรรยากาศ กิจกรรมค่าย Happy 8 สุข สนุก แคมป์ รอบที่ 2

กิจกรรมสร้างความสุข 8 ประการที่เกิดจากแนวคิดหนึ่งของ สสส. ที่ต้องการให้เกิดความสุขที่สมดุล เยาวชนที่เข้ามาเรียนรู้ จะเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเป็นการสร้างเสริมเยาวชนให้เป็นคนที่รู้จักดูแลสุขภาพ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม กตัญญู ใฝ่การเรียนรู้ รักและดูแลครอบครัว รวมถึงสังคม โดยการนำมาผสมผสานกับรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะสมกับน้องๆ อายุ 7-12 ปี รับชมภาพบรรยากาศกันเลยค่า ^^