sook by สสส

SOOK
ACTIVITY

Piloxing


Piloxing

ยืดเหยียด – ฝึกแล้วหายเมื่อย แต่เผาผลาญน้อย

เต้น – เผาผลาญได้เยอะ แต่หุ่นไม่ค่อยกระชับ

เล่นเวท – กล้ามเนื้อกระชับ แล้วผิวพรรณล่ะ!!!   

จะฝึกให้ครบทั้งหมดก็ไม่มีเวลา

พบกับการออกกำลังกายแนวใหม่ที่ตอบโจทย์ครบทุกข้อ เพราะ ‘Piloxing’ เป็นการออกกำลังกายที่ผสมผสานการฝึกพีลาทีส ชกมวย และการเต้นรวมกันไว้ได้ลงตัว ผู้ฝึกจึงเห็นผลลัพธ์เร็ว ทั้งการเผาผลาญพลังงาน กล้ามเนื้อแข็งแรงและยืดหยุ่น หุ่นกระชับ ผิวพรรณสดใส เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอดและหัวใจให้สุขภาพดี แถมใช้เวลาน้อย ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ไม่ต้องมีอุปกรณ์อีกด้วย

นำทีมเทรนโดย คุณณิชา ยงยืนนาน วิทยากรจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง